Wet zorg en dwang

Wet zorg en dwang
Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang in werking getreden. Deze wet verving de wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Deze wetten regelen de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillig zorg ontvangen of onvrijwillig worden opgenomen. In deze scholing staan we uitgebreid stil bij het stappenplan dat een zorgverlener moet doorlopen voordat hij/zij onvrijwillige zorg mag toepassen. We kijken hoe de nieuwe wet verschilt van de vorige wet en bespreken waar we in de dagelijkse praktijk tegen aan lopen

Accreditatiepunten: 3

Docent: Dorien Kloosterman

Datum: Donderdag 9 december 2021

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Plaats: Tribes, Utrecht

Kosten: € 95,-

Wil je meer weten over nascholing voor mantelzorgmakelaars? Neem contact op met Willie Kouwenhoven
w.kouwenhoven@postmdopleidingen.nl

Zoeken