Teamleider in zorg en welzijn

Ben je teamleider, zorgmanager, afdelingshoofd of heb je een andere middenmanagementpositie in de zorg of welzijn? Wij bieden een compacte opleiding die zich richt op alle aspecten van (persoonlijk) leiderschap die jou in 20 bijeenkomsten de kennis, inzichten, en vaardigheden biedt om een afdeling effectief aan te sturen.

Wij hebben jarenlang ervaring opgedaan met het organiseren van incompany-leiderschapstrajecten in (topklinische) ziekenhuizen, verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten en in de thuiszorg. Daardoor weten we precies wat er gevraagd wordt van leidinggevenden en we spelen daarop in met maatwerk en persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer. Het gaat om het gedrag wat jij laat zien als leidinggevende en wij helpen je om als leider tot bloei te komen en te kunnen stralen!
Doelgroep
Onze opleiding richt zich specifiek op mensen in de zorg- en welzijnssector die op een middenmanagementpositie leiding geven aan een team. Bij ons combineer je je werk met je studie.

Wil je effectiever managen?
De opleiding is gericht op alle aspecten van (persoonlijk) leiderschap. We trainen je in het voeren van functionerings- en coachingsgesprekken, in het invoeren van verbeterplannen, het leiden van teambijeenkomsten en het schrijven van een jaarplan voor je afdeling. Er is ruime aandacht voor wie jij bent als leidinggevende (authenticiteit) en voor het leidinggeven aan veranderprocessen, iets dat in het huidige zorglandschap erg belangrijk is. Want als je wat te melden hebt, moet je wel positie durven innemen.

Zoeken