Gecombineerde opleiding Mantelzorgmakelaar en Cliëntondersteuner

  • Echt van betekenis kunnen zijn voor mantelzorgers en zorgvragers
  • Eigen ervaring als mantelzorger om zetten in een beroep
  • Een nieuwe kans in je loopbaan
  • Tijdens de opleiding je netwerk op te bouwen om van start te gaan
  • Eén fysieke opleiding: twee diploma’s!
  • Met veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling richting je beroep
  • Meelopen met een ervaren Mantelzorgmakelaar of Cliëntondersteuner
Gratis en Online Informatiebijeenkomst Mantelzorgmakelaar en Cliëntondersteuner
Wil je meer informatie over deze opleiding? Meld je vrijblijvend aan voor één van onze digitale informatiebijeenkomsten over de opleiding Mantelzorgmakelaar en Cliëntondersteuner. Daar kunnen we al je persoonlijke vragen beantwoorden en verder bespreken.

Bij onze nieuwe gecombineerde opleiding tot Mantelzorgmakelaar en Cliëntondersteuner stellen wij jou in staat om tegelijkertijd twee opleidingen te volgen. In de praktijk merken we dat beide beroepen overlap hebben maar daarnaast ook elk een andere klantpopulatie kennen en daardoor een andere uitgangspositie.
In de beroepspraktijk merken we dat veel Mantelzorgmakelaars graag breed inzetbaar willen zijn op de arbeidsmarkt en daarom ook als Cliëntondersteuner werkzaam zijn. PostMDopleidingen heeft daarom beide opleidingen geïntegreerd zodat de lessen aan elkaar complementair zijn.

Heb je er ooit aan gedacht om echt iets te betekenen voor mantelzorgers en cliënten? Misschien wil je je eigen ervaring als mantelzorger omzetten in een beroep? Of ben je gewoon op zoek naar een nieuwe kans in je loopbaan? Dan is onze gecombineerde opleiding tot Mantelzorgmakelaar en Cliëntondersteuner misschien wel iets voor jou!

Tijdens deze opleiding krijg je de kans om tegelijkertijd twee diploma's te behalen. Hoe cool is dat? We besteden veel aandacht aan jouw persoonlijke ontwikkeling en bieden je de mogelijkheid om mee te lopen met ervaren Mantelzorgmakelaars of Cliëntondersteuners.

Overigens kan je de opleiding Mantelzorgmakelaar wel alleen volgen, deze opleiding is grotendeels online.

Kijk eens naar de ervaringen van Nienke te Velde, een oud-deelnemer die nu haar eigen bedrijf heeft als Mantelzorgmakelaar en Cliëntondersteuner. Wie weet inspireert dat je wel!

Nascholingsprogramma
Oh, en voor degenen die al Mantelzorgmakelaar of Cliëntondersteuner zijn en hun kennis willen bijspijkeren, hebben we ook een nascholingsprogramma. Superhandig, toch?
Bekijk dan hier ons programma met praktische en geaccrediteerde nascholingsbijeenkomsten.
Doelgroep
Mantelzorgmakelaar
In de opleiding leer je mantelzorgers te ontzorgen, zodat zij zich kunnen focussen op hun zorgtaken. Daarnaast kunnen zij een steuntje in de rug gebruiken. Als Mantelzorgmakelaar leer je hoe mantelzorgers zoveel mogelijk zelf de regie kunnen behouden over hun persoonlijke situatie. Je ondersteunt hen bij complexe aanvragen voor voorzieningen in de zorg, zoals het persoonsgebonden budget (pgb) en je staat hen bij in het vervolgtraject.

Als Mantelzorgmakelaar kies je voor een eigentijds en veelzijdig beroep. Het is een nieuw vak, dynamisch en mensgericht, dat nooit saai wordt. Als veelzijdige professional leer je laveren in een turbulente omgeving en je leert je comfortabel te bewegen in complexe situaties.

Cliëntondersteuner
Als Cliëntondersteuner help je mensen aan benodigde informatie op een breed vlak en bied je kortdurende ondersteuning. Het gaan om dienstverlening op het gebied van zorg, jeugdhulp, wonen, werk, inkomen en onderwijs. Een Cliëntondersteuner is er voor iedereen met een zorgvraag. Een Cliëntondersteuner werkt zowel preventief als op het moment dat zorg en/of ondersteuning nodig is of als mensen al zorg krijgen

De opleiding sluit aan bij de visie van de Beroepserkenning van Cliëntondersteuners (BCMB) en de Beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars (BMZM). Het is noodzakelijk dat Mantelzorgmakelaars en Cliëntondersteuners onafhankelijk hun werk kunnen doen. Mantelzorgmakelaars en Cliëntondersteuners hoeven geen indicatie af te geven, of hierover te adviseren aan instanties. Als Mantelzorgmakelaar en Cliëntondersteuner bied je zelf geen zorg. Mantelzorgmakelaar en Cliëntondersteuners ondersteunen, wanneer nodig, cliënten en mantelzorgers om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen gemeenten of andere instanties. Als Mantelzorgmakelaar en Cliëntondersteuner verhelder je de vraag. Dat doe je levensbreed. Daaronder wordt verstaan: alle levensgebieden waarop een ondersteuningsbehoefte kan ontstaan vanuit de cliënt of de mantelzorger.
Kim_Csik
Nienke te Velde, oud-deelnemer

Zoeken