Ontzorgen met (innovatieve) hulpmiddelen

jinekMargo Emmen, onlangs op RTL 4 bij Jinek over beschermingsmiddelen.

Inhoud
In deze training krijgen de cursisten inzicht in:
  • Het belang van de inzet van (innovatieve) hulpmiddelen
  • Wat voor soort hulpmiddelen er op de markt zijn
  • Hoe het komt dat er nog maar weinig hulpmiddelen worden ingezet
  • Het weerleggen van de weerstanden bij mantelzorger, zorgvrager en/of familie om een hulpmiddel aan te schaffen en te gebruiken
  • Waar moet je zijn?
Margo Emmen, verpleegkundige in de thuiszorg en gerontoloog bij Langerdoor neemt, aan de hand van praktische voorbeelden, de cursisten mee in de wereld die ehealth, zorgtechnologie en domotica heet. Deze onduidelijke begrippen worden door haar gewoon ‘hulpmiddelen’ genoemd. Door 20 jaar ervaring in de thuiszorg weet Margo dat mantelzorgers soms jarenlang een gevecht leveren rondom een soms eenvoudig probleem. Ondanks de aanwezigheid van verschillende professionals wordt er te weinig gewezen op de mogelijkheden van innovatieve hulpmiddelen en dat is jammer.

De mantelzorgmakelaar is een belangrijke schakel tussen het gebruik van hulpmiddelen en de mantelzorger en zorgvrager. Een ambassadeur die de klant kan wijzen op de mogelijkheden, om de zorg te verlichten door het gebruik van, tot dan toe, onbekende hulpmiddelen. Je kunt nog meer mogelijkheden aanbieden om de taak van mantelzorger te kunnen verlichten, of de mantelzorger daarin te ondersteunen. De inzet van hulpmiddelen kan zelfs worden gezien als een soort respijtzorg.

Samen gaan de cursisten aan de slag om, voor een zelf ingebrachte casus, oplossingen te zoeken. Daarna wordt dit aan elkaar gepresenteerd.

Voor aanvang van de cursus zal er lesmateriaal digitaal worden verspreid. Dit zal vooral bestaan uit voorbeelden van hulpmiddelen, de werking en de functie. Dit zal meer dienen als een naslagwerk.

Accreditatie
Toegekende punten voor deze nascholing:
  • 3 punten voor mantelzorgmakelaars
  • 3 punten voor cliëntondersteuners
  • 3 punten voor maatschappelijk werk
  • 3 punten voor aandachtsfunctionarissen

Nadat je de nascholing hebt gevolgd, ontvang je van ons een bewijs van deelname waarmee je zelf je punten kunt registreren op het Registerplein.

Docent: Margo Emmen

Datum: 10 september 2020

Tijd: 13.00 uur- 16.00 uur

Plaats: Utrecht

Kosten: € 75,00

Wil je meer weten over nascholing voor mantelzorgmakelaars? Neem contact op met Willie Kouwenhoven
w.kouwenhoven@postmdopleidingen.nl

Zoeken