Nascholing voor mantelzorgmakelaars

Mantelzorgmakelaars houden hun kennis actueel met onze praktische en geaccrediteerde nascholingsbijeenkomsten op het gebied van nieuwe zorgwetten, zzp-zaken en actuele thema’s in de zorg.
Bijeenkomsten en inhoud
Donderdag 18 juni 2020: 'GGZ naar de Wlz vanaf 2021'

Inhoud

Tijdens deze bijscholing wordt door Dorien Kloosterman informatie verstrekt over de wijzigingen m.b.t. cliënten met GGZ problematiek en de toegang tot de Wlz vanaf 1 januari 2021. Wat zijn voorwaarden om als GGZ cliënt toegang te krijgen tot de Wlz? Wat betekent dit voor het aanvragen van zorg bij gemeente, zorgverzekering? Welke rol heb je als Mantelzorgmakelaar? Wat zou je als Mantelzorgmakelaar moeten weten? Wat betekent dat voor de aanvragen via Portero? Welke informatie moet meegestuurd worden? Welke vragen komen er op de cliënt af indien de aanvraag wordt afgewezen? Welke vragen komen op de cliënt af indien aanvraag wordt gehonoreerd, maar huidige aanbieder niet langer de zorg kan/wil leveren? Ondersteuning bij zoeken naar geschikte woonomgeving. Na een inleiding gaan we met elkaar aan de gang met enkele voorbeeldsituaties.

Na afloop van de bijeenkomst:

 • heb je kennis van wet- en regelgeving op het gebied van de GGZ in de Wlz
 • de taak van het CIZ betreffende de toegang tot de Wlz voor GGZ-cliënten
 • heb je kennis van de zorgprofielen van GGZ
 • kun je de verworven kennis inzetten tijdens je werkzaamheden als Mantelzorgmakelaar
 • kun je de vragen beantwoorden van (familieleden van) mensen met een beperking die gebruik willen maken van de diensten van een Mantelzorgmakelaar om een Wlz indicatie aan te vragen.

Accreditatiepunten: volgt nog

Docent: Dorien Kloosterman

Tijd: 18.45 – 21.15 uur

Plaats: Online via Teams

Kosten: € 75,-

Donderdag 10 september 2020: Ontzorgen met (innovatieve) hulpmiddelen

jinek

Margo Emmen, onlangs op RTL 4 bij Jinek over beschermingsmiddelen.
Margo geeft op 10 september 2020 de Nascholing Ontzorgen met (innovatieve) hulpmiddelen.

Inhoud
In deze training krijgen de cursisten inzicht in:

 • Het belang van de inzet van (innovatieve) hulpmiddelen
 • Wat voor soort hulpmiddelen er op de markt zijn
 • Hoe het komt dat er nog maar weinig hulpmiddelen worden ingezet
 • Het weerleggen van de weerstanden bij mantelzorger, zorgvrager en/of familie om een hulpmiddel aan te schaffen en te gebruiken
 • Waar moet je zijn?
Margo Emmen, verpleegkundige in de thuiszorg en gerontoloog bij Langerdoor neemt, aan de hand van praktische voorbeelden, de cursisten mee in de wereld die ehealth, zorgtechnologie en domotica heet. Deze onduidelijke begrippen worden door haar gewoon ‘hulpmiddelen’ genoemd. Door 20 jaar ervaring in de thuiszorg weet Margo dat mantelzorgers soms jarenlang een gevecht leveren rondom een soms eenvoudig probleem. Ondanks de aanwezigheid van verschillende professionals wordt er te weinig gewezen op de mogelijkheden van innovatieve hulpmiddelen en dat is jammer.

De mantelzorgmakelaar is een belangrijke schakel tussen het gebruik van hulpmiddelen en de mantelzorger en zorgvrager. Een ambassadeur die de klant kan wijzen op de mogelijkheden, om de zorg te verlichten door het gebruik van, tot dan toe, onbekende hulpmiddelen. Je kunt nog meer mogelijkheden aanbieden om de taak van mantelzorger te kunnen verlichten, of de mantelzorger daarin te ondersteunen. De inzet van hulpmiddelen kan zelfs worden gezien als een soort respijtzorg.

Samen gaan de cursisten aan de slag om, voor een zelf ingebrachte casus, oplossingen te zoeken. Daarna wordt dit aan elkaar gepresenteerd.

Voor aanvang van de cursus zal er lesmateriaal digitaal worden verspreid. Dit zal vooral bestaan uit voorbeelden van hulpmiddelen, de werking en de functie. Dit zal meer dienen als een naslagwerk.

Accreditatie

Toegekende punten voor deze nascholing:
 • 3 punten voor mantelzorgmakelaars
 • 3 punten voor cliëntondersteuners
 • 3 punten voor maatschappelijk werk
 • 3 punten voor aandachtsfunctionarissen
Nadat je de nascholing hebt gevolgd, ontvang je van ons een bewijs van deelname waarmee je zelf je punten kunt registreren op het Registerplein.

Docent: Margo Emmen

Tijd: 13.00 uur- 16.00 uur

Plaats: Tribes Utrecht Centraal Station, Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht

Kosten: € 75,00

Donderdag 8 oktober: 'Er is meer dan zorg'

Inhoud

Tijdens deze cursus komen alle aanpalende items aan zorg aan de orde zoals vervoer binnen Wmo, leerlingenvervoer, Wlz, en Zvw, mogelijkheden belastingaftrek in kader bijzondere zorgkosten, participatiewet, DigiD, Donorregostratie, Inkomen, rechtsbescherming zoals mentorschap, bewind voering en curatele e.d.

Je ontwikkelt kennis over:

 • vervoer (in verschillende wetten waaronder leerlingenvervoer)
 • Rechtsbescherming(curatele, bewind voering, mentorschap)
 • Participatiewet & inkomen
 • Wajong
 • DigD
 • Donorregistratie
 • Eigen bijdrage CAK
 • Klachtrecht/ Wkkgz
 • Eigen bijdrage algemene voorzieningen en de verhoudingen onderling
 • Eigen betalingen Wlz
 • E.d.

Na afloop van de bijeenkomst

 • heb je kennis van wet- en regelgeving op het gebied van bovengenoemde items
 • ben je in staat om cliënten en familie adequaat te informeren over bovengenoemde zaken
 • kun je de vragen beantwoorden van mensen met een beperking die gebruik willen maken van tegemoetkomingen
 • zijn de taken en verantwoordelijkheden duidelijk betreffende de Sociale Verzekeringsbank, de gemeente, de zorgverzekering, het zorgkantoor, het CIZ

Accreditatiepunten: volgt nog

Docent: Dorien Kloosterman

Tijd: 13.15 – 15.45 uur

Plaats: Online via Teams

Kosten: € 75,-

Wil je meer weten over nascholing voor mantelzorgmakelaars? Neem contact op met Willie Kouwenhoven

w.kouwenhoven@postmdopleidingen.nl

Zoeken