Magda van Gestel

MagdavanGestelDocent bij de opleiding Mantelzorgmakelaar

Welke onderdelen verzorg je binnen de opleiding Mantelzorgmakelaar?
Ik ben verantwoordelijk voor de modules Acquisitie, Ondernemerschap, Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, Ondersteuningsnetwerk, Zorglandschap, Complexe casuïstiek en ik werk mee aan de informatiebijeenkomsten.

Waar heb je ervaring opgedaan?
Als mantelzorgmakelaar (opleiding afgerond in maart 2017), als onafhankelijk cliëntondersteuner, bij Bureau Jeugdzorg, een GGZ-instelling en een zorgverzekeraar. Ik heb beleid ontwikkeld omtrent mantelzorg, heb mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid geïmplementeerd en daarover geadviseerd. Daarnaast ben ik tien jaar vrijwillig actief in het bestuur en als belangenbehartiger bij Stichting Alzheimer, regio Flevoland.

Kun je nog iets meer vertellen over jezelf?
Juist de combinatie van het echt iets voor een ander kunnen betekenen en praktisch en doelgericht bezig zijn past bij mij en geeft me energie.

Zoeken