Er is meer dan zorg

Tijdens deze cursus komen alle aanpalende items aan zorg aan de orde zoals vervoer binnen Wmo, leerlingenvervoer, Wlz, en Zvw, mogelijkheden belastingaftrek in kader bijzondere zorgkosten, participatiewet, DigiD, Donorregostratie, Inkomen, rechtsbescherming zoals mentorschap, bewind voering en curatele e.d.

Je ontwikkelt kennis over:

 • vervoer (in verschillende wetten waaronder leerlingenvervoer)
 • Rechtsbescherming(curatele, bewind voering, mentorschap)
 • Participatiewet & inkomen
 • Wajong
 • DigD
 • Donorregistratie
 • Eigen bijdrage CAK
 • Klachtrecht/ Wkkgz
 • Eigen bijdrage algemene voorzieningen en de verhoudingen onderling
 • Eigen betalingen Wlz
 • E.d.

Na afloop van de bijeenkomst

 • heb je kennis van wet- en regelgeving op het gebied van bovengenoemde items
 • ben je in staat om cliënten en familie adequaat te informeren over bovengenoemde zaken
 • kun je de vragen beantwoorden van mensen met een beperking die gebruik willen maken van tegemoetkomingen
 • zijn de taken en verantwoordelijkheden duidelijk betreffende de Sociale Verzekeringsbank, de gemeente, de zorgverzekering, het zorgkantoor, het CIZ

Accreditatiepunten: 3 punten

Docent: Dorien Kloosterman

Datum: donderdag 16 september 2021

Tijd: 13:00 tot 16:00 uur

Plaats: Tribes, Utrecht

Kosten: € 95,-

Wil je meer weten over nascholing voor mantelzorgmakelaars? Neem contact op met Willie Kouwenhoven
w.kouwenhoven@postmdopleidingen.nl

Zoeken