Corien van de Plas

CorienvandePlasDocent bij de opleiding Mantelzorgmakelaar

'Welke onderdelen verzorg je binnen de opleiding Mantelzorgmakelaar?‘
Ik ben binnen een aantal modules actief, te weten Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, Omgaan met complexe casuïstiek en tenslotte de module over acquireren en ondernemerschap.

’Wat is je ervaring in de zorg?‘
Na mijn Hbo-V-opleiding ben ik aanvankelijk gaan werken als wijkverpleegkundige. Na verloop van tijd ben ik in meer coördinerende en leidinggevende functies terecht gekomen, zowel in de thuiszorg als in de intramurale zorg. Sinds 2006 heb ik een eigen zorgadviesbureau. Ik ondersteun bijvoorbeeld individuele mantelzorgers in hun zoektocht naar de juiste zorg en begeleiding die nodig is voor hun naaste. Daarnaast heb ik voor de gemeente Laarbeek het project Mantelzorgvriendelijk Personeelsbeleid uitgerold en ben betrokken bij het project “Versterk je netwerk”.

’Kun je nog iets meer vertellen over jezelf?‘
Het beroep van mantelzorgmakelaar is een mooi vak. Ik vind het dan ook fantastisch dat ik een bijdrage kan en mag geven aan de opleiding. Studenten meenemen naar de praktijk van mantelzorgers van vandaag en studenten de juiste tools meegeven om dit vak goed uit te kunnen oefenen. Daar ligt mijn uitdaging. Ik ben een echte pragmaticus en kan volop putten uit jarenlange ervaring in het ondersteunen van mensen bij het vinden van de passende zorg die nodig is.

Zoeken