‘Dankzij de incompany-trajecten kunnen we inspelen op de veranderingen in het verpleegkundig landschap’

Linda Kurpershoek-Van Steenis is teamleider bij de Maasstad Academie, waar zij zich bezig houdt met de beroepsopleidingen van het personeel.

linda kurpershoek 956x470px
Met welke uitdaging heb je nu te maken?
‘Pas in 2020 komen de eerste hbo-verpleegkundigen op de markt die volledig volgens het nieuwe beroepsprofiel zijn opgeleid. Ondertussen vraagt de zorg al andere dingen van ons personeel dan waarvoor ze eerder zijn opgeleid. Mensen worden ouder en ze blijven langer thuis, maar dat betekent dat áls ze in het ziekenhuis komen te liggen dat het complexe gevallen zijn. Daarop willen we onze verpleegkundigen toerusten.’

Met welke incompany-trajecten van PostMDopleidingen doe je dat?
‘Bijvoorbeeld met het mbo-hbo doorstroomtraject voor verpleegkundigen. Onze medewerkers volgen lessen gedurende een jaar. Die vinden plaats in het ziekenhuis. Alle medewerkers doorlopen hetzelfde traject, afdelingen wisselen daardoor onderling stageplekken uit. Dat schept een band. En na een jaar hebben de verpleegkundigen echt een upgrade gehad. Ze kunnen doorstromen naar de deeltijdopleiding HBO-V bij Hogeschool Rotterdam, als ze dat willen. Zo spelen wij in op de veranderingen in het verpleegkundig landschap.’

‘Een ander mooi voorbeeld van een incompany-traject is de leergang Resultaatgericht leidinggeven. Dit traject sluit bij aan de planning & control-cyclus van ons eigen ziekenhuis. Op het moment dat je les krijgt over jaarplannen, dan moet je ook in het ziekenhuis het jaarplan maken. En wanneer je les krijgt over financiën, dan zijn we net op dat moment in het jaar met de begroting bezig.’

Evalueren jullie de trajecten ook regelmatig?
‘Ja. Ik heb zelf het traject Resultaatgericht leidinggeven gevolgd bij PostMDopleidingen en ben daarna doorgestroomd naar de Ad Management in de Zorg bij Hogeschool Rotterdam. We bieden dit traject nog steeds aan onze medewerkers aan, maar we hebben het aangepast op basis van ervaringen van mij en de andere deelnemers. Dat is ook weer een voordeel van een incompany-traject. Samen met PostMDopleidingen bepalen we welke thema’s we gaan behandelen en hoe we het traject het beste laten aansluiten op de vervolgopleiding.’

Hoe vond je het om zelf het traject Resultaat leidinggeven te volgen?
‘Ik heb een hoop opgestoken in dat jaar. In de lessen gingen we met elkaar in gesprek en er ontstonden echt discussies. De lessen hadden diepgang én humor. Niet alleen qua kennis, maar ook als mens heb ik er echt veel van geleerd.’

Zoeken