'Van gastspreker tot opdracht op de werkvloer: we stellen samen het traject op'

Jaco van der Worp is senior adviseur opleidingen bij Landsteiner, het opleidingsinstituut van Haaglanden Medisch Centrum en Groene Hart Ziekenhuis. Hij houdt zich bezig met leren en innoveren op de werkvloer. Zijn doel is het bevorderen van de vakdeskundigheid van het personeel, van de verpleegkundigen tot het management van het ziekenhuis.

jaco vd worp 956x470px
Hoe werken Landsteiner en PostMDopleidingen samen?
‘Er lopen nu twee opleidingstrajecten die we samen hebben ontwikkeld. Als je met zo’n persoonlijke en flexibele partij als PostMDopleidingen werkt, kun je heel gericht te werk gaan. De ontwikkeling van de medewerker staat voorop, maar we willen dat de manager er ook direct iets aan heeft als een medewerker een opleiding gaat volgen. Daarom combineren we de studie met de dagelijkse praktijk. Deelnemers krijgen opdrachten die ze op de eigen afdeling kunnen maken.’

Is dat typisch voor een incompany-traject op maat?
‘Ja. Je ziet het ook aan dat de docenten die naar ons toekomen op de hoogte zijn van de koers die het ziekenhuis voor ogen heeft. Daar houden ze rekening mee in de lessen en in de opdrachten die ze geven. Gastsprekers halen we uit ons eigen ziekenhuis. Dat kan ik allemaal bespreken met Wim (Post, directeur van PostMDopleidingen -red.).’

‘Wanneer een groep in het Groene Hart Ziekenhuis te klein is om daar een traject op maat te organiseren, ga ik met Wim om tafel zitten om te kijken of we onze medewerkers ergens anders onder kunnen brengen. En dan toch weer gastsprekers uit ons ziekenhuis in dat traject kunnen verwerken.’

Is flexibiliteit belangrijk voor je?
‘Zeker. In de afgelopen jaren maakten twee van de drie mensen uit ons ziekenhuis tijdens het traject een switch, ze kregen een andere baan binnen het ziekenhuis en een van hen zelfs bij een ander bedrijf. We hebben met die nieuwe organisatie en met PostMDopleidingen afgesproken dat die medewerker het traject toch kon afmaken. Ik vind het belangrijk dat zoiets kan.’

‘Het contact is persoonlijk en laagdrempelig. Het is geen probleem om Wim even een app’je te sturen met een korte vraag en dat is heel prettig. We gaan regelmatig koffie drinken om te bespreken wat er speelt in het ziekenhuis.’

Hoe belangrijk is het om je opleidingen actueel te houden?
‘De zorg vraagt steeds iets anders. Het leren luisteren naar patiënten, de patiënt als ‘partner’ zien in het zorgproces, daarover leren onze medewerkers nu in een van de trajecten. Wim heeft oog voor wat er in de zorg speelt, kan over de muren van het ziekenhuis heen kijken en komt vaak met ideeën voor nieuwe gastdocenten. De leermethodes van PostMDopleidingen zijn actueel en passen bij wat de zorg van ons vraagt op dit moment.’

Wat wil jij dat het personeel meekrijgt van een opleiding?
‘Het belangrijkste is dat de medewerker een persoonlijke ontwikkeling doormaakt. Ik heb het meestal ook niet over leren, dat klinkt zo ouderwets. Om een voorbeeld te geven: niet alle deelnemers aan het managementdevelopment-traject hebben al een functie als manager als ze aan de opleiding beginnen. Dat hoeft van ons niet. We kijken na de opleiding of je een functie als leidinggevende krijgt. Je ziet na afloop dat iedereen er altijd iets aan heeft.’

Zoeken