CEDEO gecertificeerd

Afgelopen week kregen we het bericht binnen, dat wij opnieuw CEDEO gecertificeerd zijn!

Onze klanten, deelnemers en opdrachtgevers, geven in het onderzoek, dat in het kader van deze certificering plaatsgevonden heeft, aan zeer tevreden te zijn met onze dienstverlening, van docenten tot administratie en van begin tot nazorg.

Onze opleidingen sluiten in de waarnemingen van onze deelnemers goed aan op de vragen uit het werkveld. Wij bieden maatwerk tijdens de opleidingen, zijn zeer toegankelijk, enthousiast en kundig en wij worden zwaargewichten in onze sector genoemd.

Ook ons maatwerk, onze incompany trajecten in grote zorginstellingen en waterbedrijven, wordt alom gewaardeerd. Echter, maatwerk kan geen maatwerk zijn, zonder zulke betrokken opdrachtgevers. 
Maatwerk valt of staat met vertrouwen, delen van kennis en proactief inspelen op allerlei ontwikkelingen binnen de betreffende organisaties. 
Dat horen we ook terug in de diverse reacties. Praktijk sluit naadloos aan op de eigen praktijk binnen de organisatie. Er is een duidelijke verbinding met de deelnemers. De deelnemers zelf zijn veelal enthousiast en gemotiveerd. 

We krijgen van onze opdrachtgevers alle gelegenheid om in samenspraak een programma te maken, dat aansluit op de ontwikkelingen en deelnemers binnen de organisatie. De uitvoering van het traject ligt volgens onze opdrachtgevers in de handen van deskundige en betrokken trainers/docenten.

Ik realiseer me, dat dit alles een echte teamprestatie is en het gevolg is van co-creatie. 
Wij danken opdrachtgevers en klanten voor hun feedback. Wij kunnen daardoor onze dienstverlening steeds verbeteren.

Bovenstaande betekent niet dat we achterover gaan leunen. Integendeel, de ontwikkelingen gaan door en er is steeds behoefte aan vernieuwing en verbetering. Wij doen dat graag met onze opdrachtgevers en deze waardering is onze aansporing om verder te gaan!

Zoeken