CEDEO-klanttevredenheidsonderzoek wederom lovend over PostMDopleidingen

Wij zijn wederom CEDEO gecertificeerd!
CEDEO is een tweejaarlijks terugkerend onafhankelijke klantbeoordeling van onze opleidingen en de organisatie ervan.
Onderzoekers van CEDEO hebben gesproken met deelnemers en opdrachtgevers over een aantal aspecten, welke betrekking hebben op het gehele proces van intake tot nazorg. Daarbij gaat het om onze voorlichting, de mate waarin wij actueel en relevant zijn, onze docenten en de administratieve ondersteuning van het proces.
In het rapport maken zij onderscheid tussen onze maatwerktrajecten en ons open aanbod.
De deelnemers en opdrachtgevers bevelen ons bij anderen aan!

Wij waarderen het enorm dat wij opnieuw gecertificeerd zijn en danken onze docenten, het secretariaat, onze opdrachtgevers en de deelnemers enorm voor deze bijdrage hieraan.
Vol enthousiasme gaan we op deze wijze door!

Hieronder kan je alvast enkele korte stukjes lezen uit het rapport, onderaan deze pagina kan je het hele rapport lezen.

Over PostMDopleidingen zegt het rapport het volgende:
De referenten zijn van mening dat zij te maken hebben met een professioneel opleidingsinstituut. PostMDopleidingen heeft de organisatie en administratie van de opleidingen goed op orde. De bereikbaarheid wordt goed en snel genoemd. Er wordt correct gereageerd op vragen van de klant.
“We hadden vaste aanspreekpunten en zowel met de docent als met de directie konden we snel schakelen”, aldus een tevreden respondent. De communicatie is helder en alle informatie rondom de opleiding is ruim op tijd beschikbaar voor de deelnemers.
Voor de organisatie en administratie van het instituut worden alleen maar positieve beoordelingen gegeven. Het instituut is via de telefoon goed te bereiken en reageert snel op vragen via de e-mail. Ook het contact met de docenten verloopt volgens de geïnterviewden soepel. Enkele uitspraken op dit gebied: “Over de inhoud van de modules hebben we contact met de vakdocenten. Daarnaast hebben ze een contactpersoon op het organisatorisch vlak die heel goed bereikbaar is en ook de contactpersoon van de administratie reageert snel op vragen” en “We hebben de 06-nummers van de verschillende mensen en daardoor kunnen we snel schakelen. Met name het contact met het secretariaat loopt heel goed.” Men noemt de communicatie vanuit het instituut over de opleiding helder.

Tevredenheid opleiding/samenwerking:
Over het geheel bekeken zijn allen positief tot zeer positief over de uitvoering van de maatwerkopleidingen. Ook over de samenwerking met het instituut in het traject heerst tevredenheid. Als sterke punten worden genoemd: de prettige samenwerking, het goede contact, het echte maatwerk, de flexibiliteit en de kwaliteit van de trainers. Enkele citaten over de pluspunten: “Ze sluiten heel goed aan bij de vraag en behoefte van de organisatie en spelen ook heel goed in op speciale vragen. Ze denken mee en werken vanuit een co-creatie”, “Het is hun combinatie van het bieden van echt onderwijs met de praktijk en met name de verbinding daartussen”, “Ze hebben goed geluisterd naar onze input. Ze maken daarop aanpassingen en vragen ook regelmatig feedback”, “De manier
van lesgeven is heel fijn met veel interactie. Het is niet alleen lezen in een boek. Ze komen ook met dingen uit de praktijk, waar je iets aan hebt” en “Je kunt jezelf ontwikkelen doordat je in de opleiding voor een bepaalde richting kunt kiezen. Dat vind ik heel prettig.”

Uitvoering:
Over de uitvoering van de opleidingen worden in de interviews alleen maar positieve geluiden gehoord. Er wordt voldaan aan de verwachtingen van zowel de opdrachtgevers als de cursisten. Men spreekt over kleine groepen, individuele aandacht en veel interactie in de uitvoering. Illustratief voor de positieve beoordeling zijn de volgende uitspraken: “Ik ben heel positief. Het sloot een-op-een aan
op de praktijk en wat ik wilde leren. Ze hadden een helder verhaal. Het heeft mij geleerd hoe ik mensen mee kan krijgen en het is goed toepasbaar in mijn werk”.

Trainers/docenten:
Uit de vraaggesprekken komt tevredenheid en grote tevredenheid naar voren over de kwaliteit van trainers die worden ingezet voor de opleidingen. Men noemt hen professioneel en vakkundig. Ook de betrokkenheid en de aandacht voor de signalen uit de groep worden als sterke punten genoemd. Enkele citaten ter illustratie van de positieve beoordeling: “Ze zijn heel toegankelijk en geven prima begeleiding. Ze denken vooraf mee over onze opdrachten en lezen zich van tevoren goed in. Het is een groepsding en het is fijn hoe ze iedereen erbij betrekken en de kans geven om mee te doen”, “Ik heb meerdere trainers meegemaakt en het zijn ervaren docenten. Ze hebben zelf ook ervaring in de praktijk en geven goede ondersteuning door alle vragen op een goede manier te beantwoorden”, “Het zijn specialisten op het vakgebied en onderwijsdocenten met de nodige praktijkervaring”.

Lees hier het gehele recente klanttevredenheidsonderzoek van Cedeo.

Zoeken