‘’Wet Zorg en Dwang in ouderinitiatieven’’ ‘’Artikel 2.2 Wzd…. Weg ermee?”

Op 14 februari stonden negen Cliëntenvertrouwenspersonen Wzd (Wet zorg en dwang) klaar om hun opleiding af te ronden met een symposium.

In juni 2022 startte deze groep enthousiast.

In februari 2020 startte onze eerste groep CVP’Wzd en zij zijn in april 2021 gecertificeerd!
De CVP’Wzd zijn in loondienst bij het LSR, Zorgstem en Zorgbelang.
Een enkeling is zelfs nog bij een andere werkgever in dienst. De opleiding bestaat uit 12 fysieke lesdagen en 7 digitale lessen.

cvp 1De enthousiaste deelnemers met hun getuigschrift en bloemen voor de behaalde opleiding

cvp 2cvp 11De folder en het presentje vanuit de Stichting Landelijke Faciliteit Cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang

In aanwezigheid van collega’s, familie en andere belangstellenden startte de eerste groep met het onderwerp; Wzd in ouderinitiatieven.

cvp 3De eerste groep is aan het presenteren

Sinds we in 2020 de WZD kennen als opvolger van de BOPZ kan deze ook van toepassing zijn in zogenaamde ouderinitiatieven waar ouders een woonvorm met begeleiding voor hun kinderen/jongeren met een beperking hebben gerealiseerd. Na een introductie en filmpje werden de aanwezigen in groepen verdeeld en speelden wij met elkaar het WZD bordspel. Dit spel is ontwikkeld om het gesprek over de wet zorg en dwang op gang te brengen.
De aanwezigen gaven aan dat dit een hele fijne manier was om met elkaar het gesprek over gedwongen zorg te voeren. Het spel kan gebruikt worden door een CVP’er in gesprek met een cliëntenraad, ouders, cliënten, in een ouderinitiatief enz. Het verdient de moeite om het spel verder te ontwikkelen en ‘echt’ uit te brengen.

cvp 4cvp 10Alle aanwezigen doen het spel

Na een korte pauze was de tweede groep aan de beurt. Het onderwerp van hun workshop was: ‘’Artikel 2.2 Wzd…. Weg ermee?” Zij namen ons mee in de discussie over het stappenplan, als onderdeel van de Wzd. Er zijn veel tegenstanders van het stappenplan. Zo gaven zorginstellingen aan dat het veel te bureaucratisch zou zijn, terwijl cliënten en cliëntenorganisaties juist vonden dat het van belang was dat zorgvuldig werd afgewogen of er gedwongen zou moeten worden ingezet.
Het aanpassen/afschaffen van het stappen plan zou de rechtspositie van cliënten ernstig tekort doen verslechteren. In een rollen spel boksten de zorgaanbieders op tegen de cliëntenorganisaties ieder met de eigen argumenten. Goed om vanuit ieders perspectief naar het stappen plan te kijken, maar overeind blijft dat de CVP Wzd’er altijd partijdig is aan de client en voor zijn/haar belangen op komt.

cvp 5De tweede groep is aan het presenteren

Vervolgens werd alles in gereedheid gebracht voor de ondertekening van de certificaten.
Willie Kouwenhoven, docent/coördinator van deze opleiding, had voor iedereen een persoonlijk woordje.

cvp 6cvp 7Willie Kouwenhoven (links) en Dorien Kloosterman (rechts)

Uiteraard waren er ook de felicitaties van Wim Post, directeur PostMDopleidingen, Dorien Kloosterman, docent en Wendy Oosterwijk van Zorgstem namens de werkgevers.

cvp 8cvp 9Directeur van PostMDopleidingen Wim Post (links) en manager van Zorgstem Wendy Oosterwijk (rechts)

Nederland is weer negen gecertificeerde Cliëntenvertrouwenspersonen Wzd rijker en dat is hard nodig , gezien de velen die niet op de hoogte zijn van het bestaan van de Wzd en onbewust gedwongen zorg leveren.

Zoeken