De zin van een meeloopplek

Als mantelzorgmakelaar en onafhankelijk cliëntondersteuner heeft Ellen van Steenveldt haar eigen onderneming Quanta Cura. Zij heeft al ruim 20 jaar ervaring in de gezondheidszorg.
ellen van steenveldtZo werkte zij in het ziekenhuis, in verpleegtehuizen en in de thuiszorg. In de thuiszorg verzorgde zij indicatiestelling voor de zorgverzekeringswet. In dit werk had zij veel gesprekken met cliënten en hun naasten.

In 2018 had ze haar eerste contact met een mantelzorgmakelaar. Dat riep een gevoel op van: ‘Hé, is dat iets voor mij?’ Ellen deed dat jaar de PMD opleiding Mantelzorgmakelaar. Dit is een mooie aanvulling op de activiteiten binnen haar bedrijf waarmee zij als verpleegkundige in 2017 was gestart. In februari 2020 is ze volledig gestopt met haar werk als verpleegkundige.

Ellen biedt cursisten van de opleiding een meeloopplek aan. Ze vertelt dat het haar tijdens de opleiding opviel dat het best wel pittig kan zijn om de opleiding te volgen als je niet zoals zijzelf uit de zorg komt en niet bekend bent met de wet- en regelgeving in die sector.

Ellen: ‘Ik ben een praktijkmens. Ik ben van mening dat je in de praktijk door te doen het meeste leert. Dat gun ik andere mensen ook. Daarom bied ik een meeloopplek aan. Vorig jaar heb ik de eerste cursiste begeleid. De opdracht voor een cursist is om mee te lopen met twee gesprekken van een mantelzorgmakelaar. Het is een eerste kennismaking met het beroep.

De cursist is eerst aanwezig bij een intakegesprek met de cliënt, de mantelzorger, en later bij het vervolggesprek. We bereiden samen het intakegesprek voor aan de hand van een paar vragen. Wat is de casus? Hoe ga ik dat aanpakken? Wil de cursist een inbreng in het gesprek hebben? Na afloop van het gesprek hebben we samen een nabespreking. Daarna maak ik een plan van aanpak met daarin ook de input die ik van de cursist vraag. Vervolgens spreken we het plan van aanpak samen door. Voor het tweede gesprek, in een latere fase van de opleiding, maakt de cursist zelf het plan van aanpak en wordt dat met mij doorgesproken.

Vanwege corona heb ik nu veel minder huisbezoeken en voer ik de gesprekken met cliënten op een andere manier. Ik doe veel met beeldbellen of heb telefonische contacten.

Ik vind het leuk om mensen iets te leren, om iets wat voor mij dagelijkse kost is over te brengen. Cursisten mogen mij altijd bellen als ze nog iets te vragen hebben. De reacties van cursisten zijn erg positief. Ze geven mij terug dat het goed is om mee te lopen. Het is echt een mooie aanvulling op de theorie.

Het is even wat tijd investeren, maar het brengt je ook wat. Ik blijf ook leren door de inzichten die cursisten meebrengen. Een frisse kijk is nooit verkeerd. Het kan een meerwaarde zijn om weer naar jezelf te kijken in je functie. Nu ben ik nog maar kort afgestudeerd, maar als je wat langer in het vak zit is het naar mijn idee belangrijk om voeling te houden met de opleiding. Daarom ga ik er mee door en blijf ik meeloopplekken aanbieden’.

Zoeken