Mantelzorgmakelaar is werk naar mijn hart

Francien is zelfstandig mantelzorgmakelaar. Zij vertelt graag hoe dat zo gekomen is.

francien peters 1“Als ouder kreeg ik te maken met extra zorgtaken in mijn gezin in de periode dat mijn dochter van de basisschool naar de middelbare school ging. Zij kreeg ernstige lichamelijke klachten, hetgeen veel ziekenhuisbezoek, revalidatie, het vinden van hulpmiddelen en aangepast onderwijs met zich meebracht. Dat alles in combinatie met het werk van mijn man en dat van mij. Wij hebben ervaren wat het is als zoiets op je pad komt.

Op dit moment heb ik mantelzorgtaken voor onze ouders die nog thuis wonen. Vanwege hun toenemende leeftijd die gepaard gaat met verslechtering van de gezondheid, neemt hun zorgvraag toe. Het voelt fijn dat wij deze taken met familieleden kunnen delen. Dit kan een groot verschil maken als het sociale netwerk klein is en de zorg op slechts één of enkele personen neerkomt.

De opleiding tot mantelzorgmakelaar die ik bij toeval op LinkedIn ontdekte, triggerde mij meteen. Dat kwam door mijn eigen ervaring, maar ook omdat ik binnen mijn eigen kring mensen zag worstelen met de vraag: ‘Waar stopt de vanzelfsprekendheid waarmee je zorgtaken op je neemt en waar begint het inschakelen van professionele hulp?’ Mensen staan er vaak alleen voor bij die vraag.
De opleiding maakte mij nieuwsgierig en ik startte met het idee om er zelf wijzer van te worden en wel te zien wat dat mij zou gaan brengen.

In de opleiding heb ik ervaren dat het heel dankbaar werk is om mensen op hun weg als mantelzorger te kunnen informeren en te mogen helpen bij het vinden van passende en ondersteunende hulp in hun situatie. Het is maatwerk. De situaties van cliënten en hun persoonlijke wensen zijn altijd verschillend. Het is heel mooi om daar een passend antwoord op te vinden. Ik vond het heel prettig dat er in deze studie naast theoretische kennis veel ruimte was voor de praktijk. We waren veel met casuïstiek bezig. De groepsgrootte was prettig en de onderlinge contacten waren goed.

Op persoonlijk vlak betekende de opleiding voor mij dat ik mezelf kon ontwikkelen. Ik kom zelf uit de financiële wereld. Met de opleiding tot mantelzorgmakelaar is er een nieuwe wereld voor mij open gegaan. Ik heb er veel van kunnen leren.

Tijdens de opleiding ben ik een paar uur per week als vrijwilliger aan de slag gegaan bij een lokale welzijnsorganisatie. Ik mocht gesprekken voeren met mantelzorgers in heel diverse situaties. Het ging bijvoorbeeld over een partner die langdurig ziek was, een kind met problemen op lichamelijk vlak of met een verstandelijke beperking en situaties waarbij werkende ouders ook voor hun ouders extra zorgtaken hadden. Opvallend was dat veel mantelzorgers het heel prettig vonden om gehoord te worden.

Doordat zij hun ervaringen met mij deelden kreeg ik nog meer zicht op wat het voor iemand betekent om in zo’n situatie te zitten en mantelzorger te zijn, ook in situaties waarin de zorg heel intensief en langdurig is. Tegelijkertijd bracht ik hun vragen over de ondersteuningsbehoefte in beeld.

Ik leerde dat er veel kansen liggen om mensen mee te nemen in wat er allemaal mogelijk is. Die mogelijkheden zijn vaak onbekend.
Naast een luisterend oor kon ik iets extra’s bieden: een overzicht van mogelijkheden voor hulp en ondersteuning met de bijbehorende toegang tot de weg om daar te komen.

Een van de praktijkopdrachten van de opleiding was het opstarten van een lokaal netwerk.
Dat heeft zich ontwikkeld door met de welzijnsorganisatie, met partners in het werkveld en met andere cursisten te sparren over de vraag: ‘Hoe kunnen we ertoe bijdragen dat we mantelzorg beter in beeld krijgen en voor mantelzorgers zichtbaar maken waar ze terecht kunnen voor informatie en ondersteuning?’

In mijn eigen woonplaats werk ik samen met vrijwilligers, andere professionals en ervaringsdeskundigen aan het antwoord op die vraag.
Door bezig te zijn met het opzetten van een netwerk is mijn eigen onderneming ontstaan. Ik had er eerder niet over nagedacht om als zelfstandig ondernemer te starten, maar toen een netwerk gerealiseerd was vond ik het zonde om het ongebruikt te laten liggen. Zo is het gekomen dat ik met mijn eigen bedrijf ben gestart. Ik combineer dit nog met een parttime baan in loondienst.

francien peters 2Als startend ondernemer is het pionieren. Er komen allerlei nieuwe en onbekende zaken op je af die je moet uitzoeken. Vanuit de opleiding kregen we een richtlijn mee, maar het is een zoektocht hoe je alles in de praktijk gaat realiseren.
Hoe ga je het invullen? Je moet een afweging maken met welke kansen en uitdagingen je begint en hoeveel tijd je denkt er in te gaan steken. Er moeten persoonlijke keuzes worden gemaakt. Je moet je bedrijf zichtbaar maken in je eigen omgeving. Dat vraagt om het inrichten van een eigen website. Daarnaast ga je verdieping zoeken binnen je netwerk en verbindingen leggen, zodat je naar elkaar kunt verwijzen. Het is een lerende praktijk die je door je eigen ervaringen verder opbouwt.

Tijdens mijn opleiding heb ik, binnen het bedrijf waar ik in loondienst ben, meteen contact gelegd met de afdeling HR, met het initiatief om in het kader van vitaliteit collega’s te mogen informeren. Dit om collega’s die hun werk combineren met mantelzorgtaken wegwijs te maken in de mogelijkheden die er zijn op het gebied van zorg, welzijn, wonen, financiële en arbeidsregelingen in hun situatie. Een win-win situatie voor zowel de collega als het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen of terugdringen van ziekteverzuim. Het is klein gestart en inmiddels zet ik mijn talent in voor collega’s in de gehele organisatie. Dat doe ik niet vanuit mijn eigen onderneming; ik zet mijn expertise belangeloos in. Regelmatig leidt dit tot gesprekken met collega’s.

Ik merk altijd hoe weinig mensen eigenlijk bekend zijn met de mogelijkheden die er zijn en vind het mooi dat ik in zo’n gesprek kan laten zien welke stappen zij kunnen zetten.

Mijn eigen kennis houd ik up-to-date middels bijscholingen. Ik volg bijscholingen voor de thema’s waar ik me verder in wil verdiepen. Het kan gaan om nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving, maar ook op praktisch gebied zoals een bijscholing over innovatieve hulpmiddelen. Buiten de bijscholingen vanuit PostMD opleidingen volg ik ook bijscholingen vanuit het aanbod op Registerplein. Dat varieert van een bijscholing in bepaalde ziektebeelden tot opleidingen over arbeidsparticipatie en ondernemerschap”.

Het is nu nog niet duidelijk of Francien haar eigen bedrijf kan blijven combineren met haar werk in loondienst.
Zij wil het werk als mantelzorgmakelaar zeker blijven doen. Haar energie gaat hier naar uit, daar ligt haar hart.
Francien: “Anderen zeggen dat ik ga stralen als ik erover vertel. Dat geeft aan hoe het voor mij voelt”.

Zoeken