Bij- en nascholingsactiviteiten voor de mantelzorg

Mantelzorgmakelaars houden hun kennis actueel met onze praktische en geaccrediteerde nascholingsbijeenkomsten op het gebied van nieuwe zorgwetten, zzp-zaken en actuele thema’s in de zorg. Voor alle nascholingen kun je registerpunten krijgen om te voldoen aan je registratie bij Registerplein. Nadat je de nascholing hebt gevolgd, ontvang je van ons een bewijs van deelname waarmee je zelf je punten kunt registreren op het Registerplein.

Bedoeld voor alle mantelzorgmakelaars die zich willen verdiepen in hun vakgebied, de nodige kennis willen opdoen bij veranderingen in het zorglandschap of voor beginnende mantelzorgmakelaars die zich willen voorbereiden op hun toekomst als zelfstandig ondernemer.
De stap naar ondernemerschap
Deze cursus wordt online aangeboden
Veel Mantelzorgmakelaars willen na de opleiding starten als zzp’er. Soms zijn net afgestudeerde cursisten hier onzeker over en in de praktijk zien we dat beginnende mantelzorgmakelaars soms struggelen met diverse zaken.
Image
Donderdag 7 oktober 2021: 'Bijscholing participatiewet'
Inkomen via participatiewet, Bijstand, Wajong en nog veel meer regelingen. Hoe zit dat nou allemaal?
Tijdens deze bijscholing zullen we stil staan bij de participatiewet, recente wijzigingen in de Wajong, keuring UWV.
Image
Maandag 8 november 2021: Eigen veiligheid
Als mantelzorgmakelaar kom je in contact met cliënten en diens mantelzorgers. Jouw veiligheid dient voldoende gewaarborgd te zijn. Als mantelzorgmakelaar verkennen we een aantal aspecten rondom onze eigen veiligheid en leren hoe om te gaan met onveilige situaties.
Image
Vrijdag 26 november 2021: 'Passend onderwijs'
Deze cursus wordt online aangeboden
Scholen moeten voor elk kind een passend onderwijsprogramma bieden. In de praktijk blijkt dat voor ouders vaak niet eenvoudig te regelen.
Image
Donderdag 9 december 2021: 'Wet zorg en dwang'
Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang in werking getreden. Deze wet verving de wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Deze wetten regelen de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillig zorg ontvangen of onvrijwillig worden opgenomen.
Image

Zoeken