Bij- en nascholingsactiviteiten voor zorgprofessionals

PostMDopleidingen is er voor (aankomend) managers en professionals, waaronder verpleegkundigen en zorgmakelaars, die te maken krijgen met veranderingen in hun werkveld. We realiseren ons dat zij daarbij voor grote uitdagingen komen te staan. Onze scholingsactiviteiten helpen hen zich aan te passen aan de nieuwe eisen in de zorg en daarbij het verschil te maken.

Onze cursussen geven we op maat vorm, afhankelijk van de behoeften in jouw bedrijf.
Nascholing voor mantelzorgmakelaars
Mantelzorgmakelaars houden hun kennis actueel met onze praktische en geaccrediteerde nascholingsbijeenkomsten op het gebied van nieuwe zorgwetten, zzp-zaken en actuele thema’s in de zorg.
Image
Teamcoach bij zelfsturende teams
Deze opleiding is tot stand gekomen in samenwerking met organisaties, die de beweging naar zelfsturing aan het maken zijn. Wij hebben daartoe een opleidingstraject ontwikkeld voor teamcoaches, die in staat zijn teams te begeleiden op hun pad naar zelfsturing.
Image
Casemanagement
Korte opleiding voor verpleegkundigen en andere professionals in een niet-leidinggevende positie met verantwoordelijkheid voor de afstemming over patiënten of patiëntenstromen binnen een organisatie of tussen organisaties onderling.
Image
Coaching van de manager bij zelfsturende teams
Tweedaagse cursus voor managers die behoefte hebben aan coaching bij en een korte introductie over de veranderende rol van de manager in zelfsturende teams.
Image
Financieel management voor beginners in de zorg
De doelgroep bestaat uit managers, professionals en adviseurs, die behoefte hebben aan verdieping op het terrein van financieel management.
Image
Coaching voor senior professionals
Een korte opleiding bedoeld voor verpleegkundigen en andere professionals in een niet-leidinggevende positie, maar die wel verantwoordelijk zijn voor de coaching van jonge medewerkers en/of het invoeren van vernieuwingen en veranderingen binnen hun afdeling.
Image
Managementrollen binnen zelfsturende teams voor professionals 
Deze opleiding is bedoeld voor professionals die werken in een zelfsturend team. Doel is om de professionals in staat te stellen om managementrollen binnen zelfsturende teams te vervullen.
Image

Zoeken